Historia

Hur allt började en gång...

I slutet av 60-talet började dragspelsfolket arbetet med att bilda dragspelsklubbar runt om i landet.Den 17:de oktober 1970 återfanns i Nya Kristinehamns-Posten  en liten notis där ortens dragspelare kallades till ABF:s lokaler på Väster långgatan den 20:de samma månad för ett dryfta möjligheten och om intresse fanns för bildandet av en dragspelsklubb. 

Det var sju stycken som mötte upp:

Arne Kihlman.(annonsören) Ove Olson, Rolf Berglund, Uno Skoglund, Leif Björk, Hans Peter Söderberg och Elof Göransson. Det beslutades att träffas en kväll i veckan för att på försök öva samspel, dricka en kopp kaffe, skapa gemenskap och trivsel och ha kul tillsammans. Var och en lovade värva fler spelare så att det skulle bli en så pass stor grupp som så småningom skulle bli Kristinehamns Dragspelsklubb. 

Ove Olson åtog sej att finna lämplig lokal för träffarna. Han lyckades få hyra Driftvärnsgården, och där träffades man på torsdagarna, hyran var billig och i början salades det till den samt till kaffe och bröd. Det kostade ca. 2 kr./tillfälle och det var det värt.

I början fanns det ingen direkt utsedd ledare.

Det kom fler och fler som önskade bli medlemmar och torsdagen den 14 januari 1971 bildades styrelse bestående av Elof Göransson ordförande, Hans Peter Söderberg Kassör och sekreterare, och som PR-man Arne Kihlman. Det var då 18 stycken medlemmar medlemsavgiften beslutades bli 10/år

Utgifterna till hyra och förplägnad på träffarna skulle som förut salas till även i fortsättningen så medlemsavgifterna skulle få förbli orörda för kommande oförutsedda kostnader.

Första spelningen var den 5 februari samma år på restaurang Kavaljeren åt samlarklubben Asken för ett arvode på 200:-.

Första gemensamma klädsel bestod av mörka byxor samt vit skjorta samt en halsprydnad i form av inköpta halsdukar.

Enhälligt beslutades om namnförslaget Kristinehamns Dragspelsklubb, och därmed var klubbarbetet ett faktum som många väntat på.

Arne Kihlman hade kontaktat fotograf för fotografering på Stadshotellet efter vårt framträdande. Och på det allra första kortet återfinnes följande medlemmar

Ove Olsson, BertiI Pettersson, Bror Hammarlund Sven Engström, Robert Johansson, Johan Johansson, Stig Andersson, Rolf Berglund, Leif Björk, Wiking Augustsson, Karl-Henry Jansson, Arthur Klaw, Arne Kihlman, Harry Bengtsson, Hans-Peter Söderberg samt Elof Göransson.

Protokoll från den 18-3-71.

Under § 3 läses följande: Hans-Peter Söderberg överlämnar en egenhändigt tillverkad ordförandeklubba till klubben.

Med tiden som medlemsantalet växte (25 st ) så blev driftvärnsgården för liten och ny lokal behövdes.

Ove Olsson föreslog att det skulle kollas med kommunen om att ev. få hyra in sig i en stuga bredvid K.P.S. ( Kristinehamns praktiska skola).

Stugan besiktades och godkändes och klubben fick använda den helt gratis.

I gengäld lovade klubben att ställa upp och spela i läroverkets aula (nuv. Brogårdsskolan) 2 ggr/år nämligen vår och höst.

Första offentliga spelkvällen den 27-3-71 hos Frälsningsarmén. Noteras stora rubriker i tidningen med succé-premiär för dragspelsklubben.

Ur programmet nämns följande låtar:

Drömmen om Elin, Polkan går, Fiolen min, Säkkijärven polka, En spansk vals samt en Frossinivals.

Klubben tackade för sig och vi blev inbjudna att spela minst en gång per år.

Speltillfällena ökade och sträckorna blev längre och längre långt utanför kommungränsen.

Ställen som spelades på kunde vara Filipstad, Degerfors folkets park, Töreboda t.o.m. Kumla fångvårdsanstalt etc.

Totalt blev det 36 framträdanden första året.

I november skrevs kontrakt med Sveriges Radio om en inspelning i Karlstad, det var Bengt Polo Johansson som ledde och nästkommande år reste runt till klubbarna för 15 minuters dragspelsprogram. Vårt program gick ut i etern i slutet av januari 1972.

I början av år 1972 utlystes en tävling mellan landets durspelare.

Från Kristinehamnsklubben anmälde sej Stig Andersson och Robert  Johansson som fick åka till Karlstad för provspelning och där blev Stig godkänd och antagen till tävlingarna i Stockholm.

Det skulle gå sex fredagar och det var Bosse Larsson som stod som producent för dessa program som var ett SM i detta år som firades till 150–års minnet av detta dragspels tillkomst.

Dom möttes två och två och en av dem skulle gå vidare till final. Det var en jury som dömde, då Stig mötte sin motspelare kom antagligen nerverna i dallring så när han skulle spela upp den låt han bestämt sig för glömde han hur den började och tog därför helt enkelt en annan låt som också gick hem, men hans poäng räckte inte riktigt till utan blev utslagen av sin motståndare som gick vidare.

Vinter och vårprogram bestod då som nu mest av spelningar på sjukhus och vårdhem, där den här typen av musik blivit uppskattad och omtyckt, de får höra de gamla välbekanta låtar som spelades förr i tiden på logar och dansbanor. 

Verksamheten i dag är av samma typ men att vi även framför modern dansmusik som riktar sig till en mogen publik.

I dag övar vi varje torsdag Kl.18.00 inne i Norrgården uppe vid hembygdsgården.

Vi är i dag 37 st. medlemmar varav ett femtontal är aktiva.

Instrumenten är förutom dragspel även bas, gitarr och fiol.

Några medlemmar sjunger dessutom.

Våra engagemang är förutom vad som omtalats tidigare även Spelningar på Fastingen, Gästhamnen olika frikyrkor och även ute på stadens gator.

Inspelad musik finns på en kassett insp. 1993 (även på CD) och en samlings-CD som heter Dragspel i Värmland 2. insp. 2011

                 Kristinehamns Dragspelsklubb 1992

Vi spelar modern dansmusik uppe på logen vid hembygdsgården under sommaren samt leder allsång om så önskas.

Klubben ser gärna fram mot att få möta nya ansikten vid våra övningar på torsdagarna under vinterhalvåret.

Vi startar höstsäsongen i mitten på augusti och avslutar med en julfest i början/mitten på december.

Vårsäsongen startar i mitten av januari och avslutas i slutet på maj.

Ta med ditt instrument och möt upp tillsammans med oss.